KOSZTORYS OFERTOWY

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Remont kominów i pokrycia dachowego

ADRES INWESTYCJI

:

Huta Stara, ul.Kopalniana 3

INWESTOR

:

Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna k/Częstochowy

ADRES INWESTORA

:

Huta Stara B ul.Klubowa 1 42-263 Wrzosowa

BRANŻA

:

budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

mgr inż. J.Przystalska

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

0.00 zł

Słownie:

zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania

 

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kopalniana3_ofertowy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Remont kominów

1

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

m2

 

 

 

 

1.85*0.45+2.97*0.4+1.2*0.4+1.2*0.4+3.4*0.4+2.27*0.4+3.86*0.4+3.4*0.4+1.25*0.4+1.2*0.4+2.8*0.4+1.8*0.4

m2

10.973

 

 

 

 

 

RAZEM

10.973

2

KNNR-W 3 0312-01

Rozbiórka uszkodzonych kominów i wymurowanie nowych z cegły ceramicznej

m3

 

 

 

 

(1.85*0.45+2.97*0.4+1.2*0.4+1.2*0.4+3.4*0.4+2.27*0.4+3.86*0.4+3.4*0.4+1.25*0.4+1.2*0.4+2.8*0.4+1.8*0.4)*1.1

m3

12.070

 

 

 

 

 

RAZEM

12.070

3

KNR 4-01 0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m

 

 

 

 

90.56

m

90.560

 

 

 

 

 

RAZEM

90.560

4

KNR-W 4-01 0545-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

m2

 

 

 

 

90.56*1

m2

90.560

 

 

 

 

 

RAZEM

90.560

5

KNR-W 4-01 0545-09

Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku

m2

 

 

 

 

90.56*1

m2

90.560

 

 

 

 

 

RAZEM

90.560

6

KNR-W 4-01 0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej

m2

 

 

 

 

90.56*1

m2

90.560

 

 

 

 

 

RAZEM

90.560

7

KNR-W 4-01 0424-01

Montaż nowych poziomych ław kominiarskich

m

 

 

 

 

52.6

m

52.600

 

 

 

 

 

RAZEM

52.600

8

KNR 4-01 0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

m2

 

 

 

 

0.768

m2

0.768

 

 

 

 

 

RAZEM

0.768

9

KNR-W 4-01 0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15

m3

 

 

 

 

0.768

m3

0.768

 

 

 

 

 

RAZEM

0.768

10

KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm

t

 

 

 

 

0.768*0.05

t

0.038

 

 

 

 

 

RAZEM

0.038

11

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2

 

 

 

 

(1.85*2+0.45*2+2.97*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2+3.4*2+0.4*2+2.27*2+0.4*2+3.86*2+0.4*2+3.4*2+0.4*2+1.25*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2+2.8*2+0.4*2+1.8*2+0.4*2)*1.1

m2

70.510

 

 

 

 

 

RAZEM

70.510

12

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie "głuchych i skorodowanych tynków na kominach pod dachem.

m2

 

 

 

 

9.86

m2

9.860

 

 

 

 

 

RAZEM

9.860

13

KNR 4-01 0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

 

 

 

 

9.86

m2

9.860

 

 

 

 

 

RAZEM

9.860

14

KNNR-W 3 0303-02

Zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych

m3

 

 

 

 

0.09

m3

0.090

 

 

 

 

 

RAZEM

0.090

15

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - kratki wentylacyjne 14x14

szt.

 

 

 

 

144

szt.

144.000

 

 

 

 

 

RAZEM

144.000

16

KNR 4-01 0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów na wyczystki przewodów wentylacyjnych.

szt.

 

 

 

 

72

szt.

72.000

 

 

 

 

 

RAZEM

72.000

17

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - wyczystki "rewizje"

szt.

 

 

 

 

72

szt.

72.000

 

 

 

 

 

RAZEM

72.000

18

KNR 4-01 0531-04

Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian z blachy ocynkow.- montaż pasa nadrynnowego

m2

 

 

 

 

90.52*0.2

m2

18.104

 

 

 

 

 

RAZEM

18.104

19

KNNR 2 0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe półokrągłe

m

 

 

 

 

90.52

m

90.520

 

 

 

 

 

RAZEM

90.520

20

KNR-W 4-01 0532-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

21

KNR 4-01 0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów

m

 

 

 

 

134

m

134.000

 

 

 

 

 

RAZEM

134.000

22

KNR 4-01 1212-26 analogia

Miniowanie obróbek blacharskich kominów i kalenicy Krotność = 2

m

 

 

 

 

5.04+0.8+5.04+0.8+2.4+0.8+2.27+2.27+0.8+2.4+0.8+8.32+0.8+3.36+19.04+1.6+10.81+3.5+0.8+0.4+7.84+0.8+25.3+39

m

144.990

 

 

 

 

 

RAZEM

144.990

23

KNR 4-04 0901-05 + KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07

Usuwanie gruzu z rozbiórek na poziom terenu z zabezpieczeniem transportu pionowego

m

 

 

 

 

20

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

24

KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km

m3

 

 

 

 

10.973+0.768+0.2

m3

11.941

 

 

 

 

 

RAZEM

11.941

25

NNRNKB 202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzutu

 

 

 

 

24

m2 rzutu

24.000

 

 

 

 

 

RAZEM

24.000

26

KNR 4-01 0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m

szt.

 

 

 

 

11

szt.

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

Kopalniana3_ofertowy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

Remont kominów

1

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

m2

1.85*0.45+2.97*0.4+1.2*0.4+1.2*0.4+3.4*0.4+2.27*0.4+3.86*0.4+3.4*0.4+1.25*0.4+1.2*0.4+2.8*0.4+1.8*0.4 = 10.973

0.0000

0.00

2

KNNR-W 3 0312-01

Rozbiórka uszkodzonych kominów i wymurowanie nowych z cegły ceramicznej

m3

(1.85*0.45+2.97*0.4+1.2*0.4+1.2*0.4+3.4*0.4+2.27*0.4+3.86*0.4+3.4*0.4+1.25*0.4+1.2*0.4+2.8*0.4+1.8*0.4)*1.1 = 12.070

0.0000

0.00

3

KNR 4-01 0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

m

90.56

0.0000

0.00

4

KNR-W 4-01 0545-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

m2

90.56*1 = 90.560

0.0000

0.00

5

KNR-W 4-01 0545-09

Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku

m2

90.56*1 = 90.560

0.0000

0.00

6

KNR-W 4-01 0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej

m2

90.56*1 = 90.560

0.0000

0.00

7

KNR-W 4-01 0424-01

Montaż nowych poziomych ław kominiarskich

m

52.6

0.0000

0.00

8

KNR 4-01 0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

m2

0.768

0.0000

0.00

9

KNR-W 4-01 0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15

m3

0.768

0.0000

0.00

10

KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm

t

0.768*0.05 = 0.038

0.0000

0.00

11

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2

(1.85*2+0.45*2+2.97*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2+3.4*2+0.4*2+2.27*2+0.4*2+3.86*2+0.4*2+3.4*2+0.4*2+1.25*2+0.4*2+1.2*2+0.4*2+2.8*2+0.4*2+1.8*2+0.4*2)*1.1 = 70.510

0.0000

0.00

12

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie "głuchych i skorodowanych tynków na kominach pod dachem.

m2

9.86

0.0000

0.00

13

KNR 4-01 0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

9.86

0.0000

0.00

14

KNNR-W 3 0303-02

Zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych

m3

0.09

0.0000

0.00

15

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - kratki wentylacyjne 14x14

szt.

144

0.0000

0.00

16

KNR 4-01 0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów na wyczystki przewodów wentylacyjnych.

szt.

72

0.0000

0.00

17

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - wyczystki "rewizje"

szt.

72

0.0000

0.00

18

KNR 4-01 0531-04

Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian z blachy ocynkow.- montaż pasa nadrynnowego

m2

90.52*0.2 = 18.104

0.0000

0.00

19

KNNR 2 0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe półokrągłe

m

90.52

0.0000

0.00

20

KNR-W 4-01 0532-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej

szt.

6

0.0000

0.00

21

KNR 4-01 0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów

m

134

0.0000

0.00

22

KNR 4-01 1212-26 analogia

Miniowanie obróbek blacharskich kominów i kalenicy Krotność = 2

m

5.04+0.8+5.04+0.8+2.4+0.8+2.27+2.27+0.8+2.4+0.8+8.32+0.8+3.36+19.04+1.6+10.81+3.5+0.8+0.4+7.84+0.8+25.3+39 = 144.990

0.0000

0.00

23

KNR 4-04 0901-05 + KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07

Usuwanie gruzu z rozbiórek na poziom terenu z zabezpieczeniem transportu pionowego

m

20

0.0000

0.00

24

KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km

m3

10.973+0.768+0.2 = 11.941

0.0000

0.00

25

NNRNKB 202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzutu

24

0.0000

0.00

26

KNR 4-01 0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m

szt.

11

0.0000

0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 

RAZEM

RAZEM

 

OGÓŁEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł