KOSZTORYS OFERTOWY

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Remont kominów i pokrycia dachowego

ADRES INWESTYCJI

:

Huta Stara, ul.Mickiewicza 7

INWESTOR

:

Gminny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Poczesna k/Częstochowy

ADRES INWESTORA

:

Huta Stara B ul.Klubowa 1 42-263 Wrzosowa

BRANŻA

:

budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

mgr inż. J. Przystalska

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

0.00 zł

Słownie:

zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania

 

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Mickiewicza7_ofertowy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Remont kominów

1

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

m2

 

 

 

 

0.65*0.68+0.68*0.38+2.72*0.38+0.92*0.39+4*0.38+0.7*3.28+4.16*0.38+0.66*0.39+2.78*0.4+0.7*0.4+0.68*0.66

m2

9.588

 

 

 

 

 

RAZEM

9.588

2

KNNR-W 3 0312-01

Rozbiórka uszkodzonych kominów i wymurowanie nowych z cegły ceramicznej

m3

 

 

 

 

(0.65*0.68+0.68*0.38+2.72*0.38+0.92*0.39+4*0.38+0.7*3.28+4.16*0.38+0.66*0.39+2.78*0.4+0.7*0.4+0.68*0.66)*1.2

m3

11.505

 

 

 

 

 

RAZEM

11.505

3

KNR-W 4-01 0424-01 analogia

Demontaż poziomych ław kominiarskich Rx0,5

m

 

 

 

 

21.3

m

21.300

 

 

 

 

 

RAZEM

21.300

4

KNR-W 4-01 0424-01

Montaż nowych poziomych ław kominiarskich

m

 

 

 

 

54.3

m

54.300

 

 

 

 

 

RAZEM

54.300

5

KNR 4-01 0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

m2

 

 

 

 

0.65*0.68+0.68*0.38+2.72*0.38+0.92*0.39+4*0.38+0.7*3.28+4.16*0.38+0.66*0.39+2.78*0.4+0.7*0.4+0.68*0.66

m2

9.588

 

 

 

 

 

RAZEM

9.588

6

KNR-W 4-01 0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15

m3

 

 

 

 

9.588*0.07

m3

0.671

 

 

 

 

 

RAZEM

0.671

7

KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm

t

 

 

 

 

0.671*0.05

t

0.034

 

 

 

 

 

RAZEM

0.034

8

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2

 

 

 

 

(0.65*2+0.68*2+0.68*2+0.38*2+2.72*2+0.38*2+0.92*2+0.39*2+4*2+0.38*2+0.7*2+3.28*2+4.16*2+0.38*2+0.66*2+0.39*2+2.78*2+0.4*2+0.7*2+0.4*2+0.68*2+0.66*2)*1.2

m2

63.288

 

 

 

 

 

RAZEM

63.288

9

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie "głuchych i skorodowanych tynków na kominach pod dachem.

m2

 

 

 

 

8.5

m2

8.500

 

 

 

 

 

RAZEM

8.500

10

KNR 4-01 0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

 

 

 

 

10.36

m2

10.360

 

 

 

 

 

RAZEM

10.360

11

KNNR-W 3 0303-02

Zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych

m3

 

 

 

 

0.09

m3

0.090

 

 

 

 

 

RAZEM

0.090

12

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - kratki wentylacyjne 14x14

szt.

 

 

 

 

120

szt.

120.000

 

 

 

 

 

RAZEM

120.000

13

KNR 4-01 0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów na wyczystki przewodów wentylacyjnych.

szt.

 

 

 

 

60

szt.

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

14

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - wyczystki "rewizje"

szt.

 

 

 

 

60

szt.

60.000

 

 

 

 

 

RAZEM

60.000

15

KNR-W 4-01 0532-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

16

KNR 4-01 0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów

m

 

 

 

 

129

m

129.000

 

 

 

 

 

RAZEM

129.000

17

KNR 4-01 1212-26 analogia

Miniowanie obróbek blacharskich kominów i kalenicy Krotność = 2

m

 

 

 

 

0.68*2+1.82+0.8+1.9+7.62+0.76+2.58+0.78+11.2+0.8+9.18+1.4+11.65+0.8+1.85+0.8+7.78+0.8+1.96+0.8+0.66*2+1.9+21+39

m

129.860

 

 

 

 

 

RAZEM

129.860

18

KNR 4-04 0901-05 + KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07

Usuwanie gruzu z rozbiórek na poziom terenu z zabezpieczeniem transportu pionowego

m

 

 

 

 

20

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

19

KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km

m3

 

 

 

 

11.505+0.671+0.2

m3

12.376

 

 

 

 

 

RAZEM

12.376

20

NNRNKB 202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzutu

 

 

 

 

24

m2 rzutu

24.000

 

 

 

 

 

RAZEM

24.000

21

KNR 4-01 0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m

szt.

 

 

 

 

11

szt.

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

Mickiewicza7_ofertowy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

Remont kominów

1

KNR 4-01 0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

m2

0.65*0.68+0.68*0.38+2.72*0.38+0.92*0.39+4*0.38+0.7*3.28+4.16*0.38+0.66*0.39+2.78*0.4+0.7*0.4+0.68*0.66 = 9.588

0.0000

0.00

2

KNNR-W 3 0312-01

Rozbiórka uszkodzonych kominów i wymurowanie nowych z cegły ceramicznej

m3

(0.65*0.68+0.68*0.38+2.72*0.38+0.92*0.39+4*0.38+0.7*3.28+4.16*0.38+0.66*0.39+2.78*0.4+0.7*0.4+0.68*0.66)*1.2 = 11.505

0.0000

0.00

3

KNR-W 4-01 0424-01 analogia

Demontaż poziomych ław kominiarskich Rx0,5

m

21.3

0.0000

0.00

4

KNR-W 4-01 0424-01

Montaż nowych poziomych ław kominiarskich

m

54.3

0.0000

0.00

5

KNR 4-01 0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

m2

0.65*0.68+0.68*0.38+2.72*0.38+0.92*0.39+4*0.38+0.7*3.28+4.16*0.38+0.66*0.39+2.78*0.4+0.7*0.4+0.68*0.66 = 9.588

0.0000

0.00

6

KNR-W 4-01 0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15

m3

9.588*0.07 = 0.671

0.0000

0.00

7

KNNR 2 0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm

t

0.671*0.05 = 0.034

0.0000

0.00

8

KNR 4-01 0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym

m2

(0.65*2+0.68*2+0.68*2+0.38*2+2.72*2+0.38*2+0.92*2+0.39*2+4*2+0.38*2+0.7*2+3.28*2+4.16*2+0.38*2+0.66*2+0.39*2+2.78*2+0.4*2+0.7*2+0.4*2+0.68*2+0.66*2)*1.2 = 63.288

0.0000

0.00

9

KNR 4-01 0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie "głuchych i skorodowanych tynków na kominach pod dachem.

m2

8.5

0.0000

0.00

10

KNR 4-01 0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

10.36

0.0000

0.00

11

KNNR-W 3 0303-02

Zamurowanie otworów w przewodach kominowych i wentylacyjnych

m3

0.09

0.0000

0.00

12

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - kratki wentylacyjne 14x14

szt.

120

0.0000

0.00

13

KNR 4-01 0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów na wyczystki przewodów wentylacyjnych.

szt.

60

0.0000

0.00

14

KNNR-W 3 0311-03

Osadzenie drobnych elementów (krat stalowych, balustrad, kratek wentylacyjnych, narożników stalowych) w murze z cegły - wyczystki "rewizje"

szt.

60

0.0000

0.00

15

KNR-W 4-01 0532-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej

szt.

5

0.0000

0.00

16

KNR 4-01 0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów

m

129

0.0000

0.00

17

KNR 4-01 1212-26 analogia

Miniowanie obróbek blacharskich kominów i kalenicy Krotność = 2

m

0.68*2+1.82+0.8+1.9+7.62+0.76+2.58+0.78+11.2+0.8+9.18+1.4+11.65+0.8+1.85+0.8+7.78+0.8+1.96+0.8+0.66*2+1.9+21+39 = 129.860

0.0000

0.00

18

KNR 4-04 0901-05 + KNR 4-04 0901-06 + KNR 4-04 0901-07

Usuwanie gruzu z rozbiórek na poziom terenu z zabezpieczeniem transportu pionowego

m

20

0.0000

0.00

19

KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 10 km

m3

11.505+0.671+0.2 = 12.376

0.0000

0.00

20

NNRNKB 202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzutu

24

0.0000

0.00

21

KNR 4-01 0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m

szt.

11

0.0000

0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 

RAZEM

RAZEM

 

OGÓŁEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł