Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Wybory na Prezydenta RP 2015

Dostępne podkategorie:
dane sortowane i podzielone według daty dodania
Wyniki wyborów Prezydenta RP z 24.05.2015 r w gminie Poczesna (dod. 2015-05-25)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-25 12:46:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-25 12:46:00
Informacja (dod. 2015-05-22)
Informacja Wójta Gminy Poczesna z dnia 22 maja 2015 r. dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, których kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wezmą udział w głosowaniu zarządzonym na dzień 24 maja 2015 r.
Informuję, że obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie Gminy Poczesna rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 24 maja 2015 r. od godziny: komisje od nr 1 do nr 9 od godziny 6:00;
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-22 14:26:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-22 14:26:00
Informacja (dod. 2015-05-22)
Informacja

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Poczesna pracę rozpoczynają 24.05.2015 r. o godz. 6:00.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Wójt Gminy Poczesna
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-22 14:23:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-22 14:23:00
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Poczesna z dnia 12 maja 2015r. (dod. 2015-05-21)
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-21 13:18:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-21 13:18:00
Informacja Wójta Gminy Poczesna z dnia 12 maja 2015 r (dod. 2015-05-18)
dotycząca głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika, dopisania do spisu wyborców oraz pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się 24 maja 2015 r.
 
Głosowanie korespondencyjne
Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może przed ponownym głosowaniem zgłosić taki zamiar. Wniosek należy zgłosić do dnia 14 maja 2015 r.
Zgłoszenia można być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 
Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborca, który nie składał wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przed pierwszym głosowaniem może przed ponownym głosowaniem złożyć taki wniosek. Wniosek należy zgłosić do dnia 15 maja 2015 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II gru?? inwalidów;
a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
Dopisanie do spisu wyborców
Dotyczy wyborców, którzy nie składali stosownych wniosków przed pierwszym głosowaniem.
1) Wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.
2) Wyborca nigdzie niezamieszkałych lub przebywających czasowo na obszarze gminy Poczesna w okresie obejmującym dzień wyborów, na swój pisemny wniosek będzie dopisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca pobytu. Wniosek należy złożyć do dnia 19 maja 2015r.
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Dotyczy wyborców, którzy nie występowali o wydanie zaświadczenia przed pierwszą turą głosowania.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem ponownego głosowania otrzymuje na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenia będą wydawane do piątku 22 maja 2015 r. w godzinach pracy urzędu.
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Poczesna w Referacie Spraw Społeczno-Obywatelskich, ul. Wolności 2, I piętro, pokój nr 39 w godzinach pracy urzędu.
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-18 10:11:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-18 10:11:00
Wyniki wyborów Prezydenta RP z 10.05.2015 r (dod. 2015-05-12)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-12 10:29:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-12 10:29:00
Informacja (dod. 2015-05-08)
Informacja

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Poczesna prace rozpoczynają 10.05.2015 r. o godz. 6:00.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Wójt Gminy Poczesna
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-05-08 14:53:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-05-08 14:53:00
ZARZĄDZENIE NR URO.0050.22.2015.RS WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 20 kwietnia 2015 roku (dod. 2015-04-20)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Działająca na podstawie art.182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U.2011, Nr 21, poz 112 z późń.zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.188)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-20 15:29:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-20 15:29:00
Zarządzenie nr UR0.0050.21.2015.RS Wójta Gminy Poczesna z dnia 17 kwietnia 2015 roku (dod. 2015-04-20)
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-20 12:31:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-20 12:31:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców gminy Poczesna (dod. 2015-04-13)
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna
z dnia 9 kwietnia 2015r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców gminy Poczesna
 
Działając stosownie do zapisu art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) zawiadamiam, że spis wyborców gminy Poczesna sporządzony dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Poczesna – Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich, ul. Wolności 2, I piętro, pokój nr 39 w dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Wniosek udostępniany jest na miejscu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.poczesna.pl – Wybory na Prezydenta RP 2015.
Na podstawie art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.
Wniosek w sprawie reklamacji udostępniany jest na miejscu lub do pobrania ze strony internetowej www.poczesna.pl – Wybory na Prezydenta RP 2015.
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma 
opr. rk
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-13 11:20:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-13 11:20:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 9 kwietnia 2015 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (dod. 2015-04-13)
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Poczesna najpóźniej do poniedziałku 27 kwietnia 2015r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego  odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Gminy,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Poczesna,
- żądanie przesłania nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a.
 
Wzór zgłoszenia pobrać można w Urzędzie Gminy Poczesna – Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich, ul. Wolności 2, pok. nr 39, I piętro lub ze strony internetowej www.poczesna.pl – Wybory na Prezydenta RP 2015.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.
 
Wyborca, nie później niż w poniedziałek 4 maja 2015 r., otrzyma z Urzędu Gminy w Poczesnej za pośrednictwem Poczty Polskiej pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2 (w godzinach pracy urzędu).

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
- zaadresowana koperta zwrotna,
- karty do głosowania,
- koperta na karty do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż w piątek 8 maja 2015 r.
Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy w Poczesnej najpóźniej do 8 maja 2015r.(w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę do dnia 14 maja 2015r.

Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat.
 
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma
 
opr. rk
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-13 10:56:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-13 10:56:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 9 kwietnia 2015r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (dod. 2015-04-13)
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna
z dnia 9 kwietnia 2015r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) całkowitej niezdolności do pracy;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Poczesna lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do Wójta Gminy Poczesna najpóźniej do 4 maja 2015 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Gminy Poczesna – Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich, ul. Wolności 2, I piętro, pokój nr 39 w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej www.poczesna.pl – Wybory na Prezydenta RP 2015.
Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców gminy Poczesna.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Poczesna.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy Poczesna, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Poczesna lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.
 
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma
opr. rk
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-13 10:54:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-13 10:54:00
Informacja Wójta Gminy Poczesna z dnia 9 kwietnia 2015 r. dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (dod. 2015-04-13)
Informacja Wójta Gminy Poczesna
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wyborca, mieszkaniec gminy Poczesna, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swój wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Gminy Poczesna – Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich, ul. Wolności 2, I piętro, pokój nr 39 do piątku 8 maja 2015r. w godzinach pracy urzędu.

Zaświadczenie wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy.

Odbierający zaświadczenie powinien legitymować się dowodem tożsamości.

Wniosek udostępniany jest na miejscu.
Wniosek oraz wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia można również pobrać ze strony internetowej www.poczesna.pl – Wybory na Prezydenta RP 2015
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma
 
opr. rk
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-13 10:49:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-13 10:49:00
O g ł o s z e n i e w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Poczesna (dod. 2015-04-09)
O g ł o s z e n i e

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie gminy Poczesna

Działając na podstawie art.182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, ze zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz.188) informuję, że w terminie

do dnia 17 kwietnia 2015r.

w godzinach pracy Urzędu Gminy Poczesna,

tj.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 7 00 – 15 00

wtorek – w godz. 8 00 – 16 00

w Sekretariacie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2

przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych zgłaszają spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Poczesna pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby), które zarejestrowały kandydata na Prezydenta RP.
Na terenie gminy Poczesna przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do następujących Obwodowych Komisji Wyborczych:
  1. OKW NR 1 - Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
  2. OKW NR 2 - Remiza OSP w Nieradzie,
  3. OKW NR 3 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku
  4. OKW NR 4 - Zespół Szkół w Hucie Starej B
  5. OKW NR 5 - Świetlica w Brzezinach Nowych
  6. OKW NR 6 - Zespół Szkół we Wrzosowej
  7. OKW NR 7 - Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach
  8. OKW NR 8 - Świetlica wiejska w Nowej Wsi
  9. OKW NR 9 - Szkoła Podstawowa w Poczesnej
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma
opr. rk
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-09 11:22:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-09 11:22:00
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Poczesna (dod. 2015-04-09)
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Poczesna

z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 201 lr. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do wiadomości, że głosowanie w Wyborach Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż.Krzysztof Ujma
Data wytworzenia informacji:2015-04-09 11:20:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-04-09 11:20:00
Informacja Wójta Gminy Poczesna o rejestrze wyborców (dod. 2015-03-18)
Poczesna, dnia 11 marca 2015r.

Informacja Wójta Gminy Poczesna o rejestrze wyborców

W Urzędzie Gminy Poczesna prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Poczesna, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Poczesna, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Według tych spisów są wydawane karty do głosowania w wyborach i referendach.

Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania.
? Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy są wpisywani z urzędu do rejestru wyborców gminy Poczesna.
? Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Poczesna bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający czasowo na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
? Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Poczesna pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
? Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy Poczesna.
Druki wniosków są udostępniane w Urzędzie Gminy Poczesna ? Referat Spraw Społeczno ?Obywatelskich, ul. Wolności 2, pokój nr 39 w godzinach pracy urzędu.
Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców gminy Poczesna korzystają na obszarze gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.
Jeżeli wyborca wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców zmienił miejsce stałego zamieszkania (np. powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały albo zamieszkał w innym miejscu) i chce być ujęty w rejestrze wyborców w nowym miejscu, musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla nowego miejsca stałego zamieszkania.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców gminy Poczesna powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie (mieście), w której jest zameldowany na pobyt stały (stale zamieszkuje), bez dodatkowych czynności zainteresowanego.
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wyborców zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wójt gminy przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.
Każdy może wnieść na piśmie do wójta gminy Poczesna reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców gminy Poczesna (np. w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania osoby, która nie ma prawa wybierania lub nie zamieszkuje w gminie, albo wpisania niewłaściwych danych osobowych wyborcy). Wójt gminy Poczesna załatwia reklamację wydając decyzję, od której zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.
Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Opracowała:
Renata Kubanek
Inspektor ds. ewidencji ludności
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:Urząd Gminy POCZESNA
Data wytworzenia informacji:2015-03-18 07:22:00
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-03-18 07:22:00