Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Rok 2010

dane sortowane według daty dodania
Uch wała Nr 14/111/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2010r. (dod. 2011-01-03)
w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2011-01-03
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2011-01-03
Uchwała Nr 13/111/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2010 r. (dod. 2011-01-03)
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2011-01-03
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2011-01-03
Uchwała Nr 12/111/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2010 roku (dod. 2011-01-03)
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2011-01-03
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2011-01-03
UCHWAŁA NR 11/111/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 grudnia 2010 roku (dod. 2011-01-03)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2011-01-03
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2011-01-03
UCHWAŁA NR 10/111/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2010r. (dod. 2011-01-03)
w sprawie: zmiany uchwały Nr 321/XLI/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 5 sierpnia 2010r. o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2011-01-03
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2011-01-03
UCHWAŁA NR9/II//10 Rady Gminy Poczesna z dnia 6 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
UCHWAŁA NR8/II/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 6 grudnia 2010 (dod. 2010-12-14)
w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
UCHWAŁA NR 7/11/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 6 grudnia 2010 (dod. 2010-12-14)
w sprawie: ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała Nr 6/1/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 2 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała Nr 5/1/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 2 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała Nr 4/1/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 2 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała Nr 3/1/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 2 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała Nr 2/1/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 2 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała Nr1/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 2 grudnia 2010 roku (dod. 2010-12-14)
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-12-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-12-14
Uchwała nr 350/XLIV/10 RADY GMINY W P O C Z E S N EJ z dnia 10 listopada 2010 roku (dod. 2010-11-19)
w sprawie: przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-11-19
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-11-19
Uchwała Nr 349 / XLIV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 10 listopada 2010r (dod. 2010-11-19)
w sprawie : zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-11-19
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-11-19
UCHWAŁA NR 348/XLIV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 10 listopada 2010 roku (dod. 2010-11-19)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz,1591 z późn. zm,/ oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157 póz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy w Poczesnej
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-11-19
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-11-19 15:30:00
UCHWAŁA NR 347/XLIII/10 WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
UCHWAŁA NR 346/XLIII/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosowa-Porąbka"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
UCHWAŁA NR 345/XLIII/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny - rekreacja"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
UCHWAŁA NR 344/XLIII/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Brzeziny-Osiedle?
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwała nr 343 / XLIII /10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwała nr 342 / XLIII /10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwała Nr 341/XLIII/2010 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za l półrocze roku budżetowego
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwała Nr 340/XLIII/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 września 2010r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm,) Rada Gminy w Poczesnej uchwala:
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
UCHWAŁA NR339/XLIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 29 września 2010 roku (dod. 2010-10-06)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm,/ oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157 póz. 1240 / Rada Gminy w Poczesnej
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
UCHWAŁA NR 338/XLIII/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 29 września 2010r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na zadanie inwestycyjne p.n. ? Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DP 1056 S w m. Młynek do m. Łysieć (do granicy gminy Starcza).
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwała Nr 337/XLIII/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 września 2010 r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. ?Bądź najlepszym - wsparcie rozwoju uczniów z gminy Poczesna" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwala Nr 336/XLIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 29 września 2010r. (dod. 2010-10-06)
w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-10-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-10-06
Uchwała nr 335 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-08)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Wrzosowa-Nowa Wieś "
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-08
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-08
Uchwała nr 329 / XLII / 10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-08)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? Młynek "
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-08
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-08
Uchwała nr 334 / XLII/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosowa - Kamionka"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 333 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słowik II"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 332 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słowik l"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 331 / XLII 710 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nierada - ośrodek"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 330 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Nowa Wieś - węzeł"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 328 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kolonia Poczesna II"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 327 / XLII / 10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kolonia Poczesna l"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 326 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Korwinów-osiedle"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwala nr 325 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Huta Stara B"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała nr 324 / XLII /10 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Brzeziny Nowe"
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
Uchwała Nr 323/XLII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 26 sierpnia 2010 r. (dod. 2010-09-07)
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-09-07
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-09-07
UCHWAŁA NR 322/XLI/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku (dod. 2010-08-16)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm./oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157 póz. 1240 / Rada Gminy w Poczesnej
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-08-16
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-08-16
UCHWAŁA NR 321/XLI/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 5 sierpnia 2010r. (dod. 2010-08-16)
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne p.n. ? Przebudowa drogi powiatowej Nr 1054 S Częstochowa - Nierada - Rudnik Mały na odcinku od skrzyżowania z DP 1056 S w m. Młynek do skrzyżowania z DW 904 w m, Nierada, gmina Poczesna" oraz zadanie p.n. "Obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna -Wrzosowa".
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-08-16
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-08-16
Uchwała Nr 320/XXXX/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 9 lipca 2010 (dod. 2010-07-15)
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Przedszkolaki dumą gminy Poczesna" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-15
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-15
Uchwała Nr319/XXXIX/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 czerwca 2010roku (dod. 2010-07-06)
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Szwedzińskiej na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-06
Uchwała Nr 318/XXXIX/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 czerwca 2010 roku (dod. 2010-07-06)
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-06
Uchwała Nr 316/XXXIX/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 30 czerwca 2010 roku (dod. 2010-07-06)
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. "Twoja szansa. Promocja aktywnej integracji w Gminie Poczesna" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-06
UCHWAŁA NR 317/XXXIX/10 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 czerwca 2010r. (dod. 2010-07-06)
w sprawie: zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji Częstochowa
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-06
Uchwała Nr 315/XXXIX/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 czerwca 2010 r. (dod. 2010-07-06)
w sprawie: wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Bractwo Kuźnic.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-06
UCHWAŁA NR314/XXXIX/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 czerwca 2010 roku (dod. 2010-07-06)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-07-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-07-06
UCHWAŁA NR 313/XXXV1II/10 Rady Gminy w Poczesnej z 26 maja 2010r. (dod. 2010-06-14)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z2001r. Nr 142 póz.1591 z póżn. zm./ oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009r. Nr 157 póz. 1240 / Rada Gminy w Poczesne
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-06-14
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-06-14
Uchwała Nr 312/XXXVII/2010 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 12 maja 2010 r. (dod. 2010-05-24)
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słowik
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-24
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-24
Uchwała Nr 311/XXXVII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 12 maja 2010 r. (dod. 2010-05-24)
w sprawie: udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 904 Bargły - Nierada
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-24
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-24
UCHWAŁA NR 310/XXXVII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 12 maja 2010 roku (dod. 2010-05-24)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-24
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-24
Uchwałanr309/XXXVI/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 28 kwietnia 2010 r (dod. 2010-05-04)
w sprawie: planu pracy Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Gminy na 2010 rok
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-04
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-04
Uchwała Nr 308/XXXVI/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 28 kwietnia 2010 roku (dod. 2010-05-04)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2009 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-04
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-04
UCHWAŁA NR 307/XXXVI/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 28 kwietnia 2010 roku (dod. 2010-05-04)
w sprawie: zmiany uchwały Nr 275/XXXII/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-04
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-04
Uchwała Nr 306/XXXVI/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 28 kwietnia 2010 roku (dod. 2010-05-04)
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-05-04
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-05-04
UCHWAŁA nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca 2010r (dod. 2010-04-06)
w sprawie: warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Poczesna.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr 304/XXXV/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 30 marca 2010 roku (dod. 2010-04-06)
w sprawie: ponownego rozpatrzenia skargi Andrzeja Szumery na Przewodniczącą Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr 303/XXXV/2010 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca 2010 (dod. 2010-04-06)
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr302/XXXV/2010 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca 2010 (dod. 2010-04-06)
w sprawie: zmiany uchwały Nr 168/XVIII/08 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr 301/XXXV/2010 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca 2010 (dod. 2010-04-06)
w sprawie: diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr 300/XXXV/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 30 marca 2010 roku (dod. 2010-04-06)
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
UCHWAŁA NR 299/XXXV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca 2010 roku (dod. 2010-04-06)
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwala Nr 298/XXXV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca (dod. 2010-04-06)
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2009 rok
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr 297/XXXV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca (dod. 2010-04-06)
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2009 rok
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
UCHWAŁA Nr 296/XXXV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 30 marca 2010 r. (dod. 2010-04-06)
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Policji.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-04-06
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-04-06
Uchwała Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 11 lutego 2010r. (dod. 2010-02-16)
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-02-16
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-16
Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 lutego 2010 roku. (dod. 2010-02-16)
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-02-16
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-16
Uchwala nr 293/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 95/XII/07 z 22 listopada 2007 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:42:00
Uchwala nr 292/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 136/XV/08 z 27 marca 2008 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:42:00
Uchwala nr 291/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 66/IX/07 z 28 czerwca 2007 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:41:00
Uchwala nr 290/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr : 60//IX/07 z 28 czerwca 2007 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:41:00
Uchwala nr 289/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 135/XV/08 z 27 marca 2008 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:40:00
Uchwala nr 288/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna 134/XV/08 z 27 marca 2008 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:39:00
Uchwala nr 287/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 96/XII/07 z 22 listopada 2007 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:39:00
Uchwala nr 286/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r, (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr 84/XI/2007 z 27,09.2007 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:38:00
Uchwala nr 285/XXXIII/10 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 14 stycznia 2010 r. (dod. 2010-02-17)
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Poczesna nr : 62//IX/07 z 28 czerwca 2007 r.
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy POCZESNA
Za treść odpowiada:mgr inż. Lidia Każmierczak
Data wytworzenia informacji:2010-01-22
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2010-02-17 14:37:00