Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Dostępne podkategorie:

Art.  4.  [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]
1.     Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
4.     Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
5.     W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
6.     Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Komunikat o zawieszeniu do odwołania

 osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego
Czytaj dalej

Komunikat o zawieszeniu do odwołania osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (załącznik – do pobrania ze strony Starostwa Powiatowego w Częstochowie zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna), wypełnić, osobiście podpisać i skan zgłoszenia przesłać do (dla gminy Poczesna) prawnika Tomasza Dutkowskiego:  adres mailowy: tomasz@dutkowscy.eu.

PROSIMY O KONTAKT Z PRAWNIKIEM TYLKO W PRZYPADKU PILNYCH SPRAW. SPRAWY, KTÓRE MOGĄ POCZEKAĆ PROSIMY ODŁOŻYĆ DO CZASU, GDY PUNKTY WZNOWIĄ OSOBISTE UDZIELANIE PORAD.


Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 30 października 2019 roku pomiędzy Powiatem Częstochowskim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Krzysztof Smela- Starosta, Jan Miarzyński- Wicestarosta oraz Gminą Poczesna reprezentowaną przez Wójta Gminy Poczesna- Krzysztofa Ujmę , w roku 2020 będzie realizowana  nieodpłatnie pomoc prawna w  Gminie  Poczesna. Porady prawne będą realizowane w każdą środę od godziny 11.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Poczesna przy ulicy Wolności 2.

R.Smędzik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2018 roku w Częstochowie pomiędzy Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Krzysztof Smela – starosta oraz Jan Miarzyński – wicestarosta, a gminą Poczesna reprezentowaną przez Wójta gminy Poczesna - Krzysztofa Ujmę, nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy Poczesna będzie udzielana w każdą środę od godz. 11 do godz. 15 w Urzędzie gminy Poczesna ul. Wolsności 2.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.

 

Z poważaniem

Wójt gminy Poczesna

Krzysztof Ujma

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim ora

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
2023-03-15 (0,20MB)
dane sortowane i podzielone według daty dodania
Rok 2023 ilość wpisów: 3  
Rok 2021 ilość wpisów: 1  
Rok 2018 ilość wpisów: 1  
Rejestr zmian
Wytworzył informację:mgr inż. Adam Szołtys
Za treść odpowiada:mgr inż. Adam Szołtys
Data wytworzenia informacji:2018-12-14 12:38:59
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2018-12-14 12:38:59
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-03-15 10:23:04
historia modyfikacjiukryj modyfikacje