Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Wybory do Sejmu i Senatu RP Referendum 2023

Termin wyborów:
15 października 2023 r.
Głosujemu w godzinach: 7:00 - 21:0
0

dane sortowane i podzielone według daty dodania
Informacja (dod. 2023-10-13)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-10-13 11:43:01
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-10-13 11:43:01
Obwieszczenia (dod. 2023-10-06)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-10-06 12:20:30
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-10-06 12:20:30
Wykaz Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych (dod. 2023-10-02)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-10-02 12:02:07
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-10-02 12:02:07
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r. (dod. 2023-09-25)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r.

Postanowienie 140 z 25 września 2023 r..pdf
2023-09-25 (0,33MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-09-25 14:11:50
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-09-25 14:11:50
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2023 r. (dod. 2023-09-19)
INFORMACJA do BIP o losowaniu.pdf
2023-09-19 (0,13MB)

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2023 r.

INFORMACJA do BIP o losowaniu.pdf
2023-09-19 (0,13MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-09-19 14:13:11
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-09-19 14:13:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 11 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r (ost. zm. 2023-09-12)

Obwieszczenie Wójta Gminy Poczesna z dnia 11 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

obwieszczenie_o_obwodach.pdf
2023-09-12 (0,15MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:
Za treść odpowiada:
Data wytworzenia informacji:2023-09-12 08:19:43
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-09-12 08:19:43
 
Ostatnio modyfikowałAgata Adamus
Data ostatniej modyfikacji2023-09-12 14:06:35
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (dod. 2023-09-06)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-09-06 07:48:59
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-09-06 07:48:59
Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie (ost. zm. 2023-09-05)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:
Za treść odpowiada:
Data wytworzenia informacji:2023-09-05 08:56:04
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-09-05 08:56:04
 
Ostatnio modyfikowałAgata Adamus
Data ostatniej modyfikacji2023-09-05 08:57:58
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Stałe obwody głosowania (ost. zm. 2023-09-01)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:
Za treść odpowiada:
Data wytworzenia informacji:2023-09-01 08:59:25
 
Wprowadził do BIP:Agata Adamus
Data udostępnienia w BIP:2023-09-01 08:59:25
 
Ostatnio modyfikowałAgata Adamus
Data ostatniej modyfikacji2023-09-01 09:03:04
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Jak i gdzie głosować w Gminie Poczesna (ost. zm. 2023-09-01)
Jak i gdzie głosować w Gminie Poczesna?
 Kto może głosować?
 1. Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:
 • w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 • nie jest ubezwłasnowolniony,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 1. Głosować w Gminie Poczesna może:
Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:
 • zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Poczesna,
 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Poczesna, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Gminy Poczesna, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Poczesna.
   
 Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?
Wyborcy:
 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Poczesna, ale niezameldowani w Gminie Poczesna na pobyt stały,
 • nigdzie nie zamieszkali,
 • zamieszkali na terenie Gminy Poczesna pod innym adresem niż adres zameldowania
mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wówczas, podobnie jak mieszkańcy, którzy są zameldowani w Gminie Poczesna na pobyt stały, zostaną ujęci w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i będą mogli brać udział w każdych wyborach.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające stałe zamieszkiwanie w miejscu ujęcia w stałym obwodzie głosowania.
Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjmowane będą przez Referat Spraw Społeczno – Obywatelskich, Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 17:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00
 
 1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wyborca który:
 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania. 
Co powinien zawierać wniosek?
 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL wyborcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.
W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. do urzędu gminy:
 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl
Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Referat Spraw Społeczno – Obywatelskich, Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna w godzinach:  poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 17:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00
UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.
 
 1. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca zameldowany na pobyt stały w Gminie Poczesna, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Gminy Poczesna, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.
W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Referat Spraw Społeczno – Obywatelskich, Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 w gozinach: poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 17:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00
UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Urzędnikiem wyborczym w Gminie Poczesna jest Pani Wioleta Janeczek-Niedbał

 
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-24 11:00:35
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-24 11:00:35
 
Ostatnio modyfikowałAgata Adamus
Data ostatniej modyfikacji2023-09-01 09:15:33
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Wyborca z niepełnosprawnościami (ost. zm. 2023-09-07)
Dla wyborców z niepełnosprawnościami

Uprawnienia dla wyborców z niepełnosprawnościami
 • Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
Wniosek składa się w Referacie Spraw Społeczno – Obywatelskich, Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna w godzinach poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 17:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00 najpóźniej do 12 października 2023 r.
Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 • Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a
W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.
 • Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.
Transport do lokali wyborczych
Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poczesna. Zapisy będą przyjmowane przez pracowników Referatu Spraw Społeczno – Obywatelskich, Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna w godzinach poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 17:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00 do 2 października 2023 r.
 

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat i którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, do dnia 12 października, zostaną poinformowani o godzinie transportu w dniu głosowania.
 

Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-24 10:55:17
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-24 10:55:17
 
Ostatnio modyfikowałAgata Adamus
Data ostatniej modyfikacji2023-09-07 08:55:28
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Pełnomocnictwa i głosowanie korespondencyjne (ost. zm. 2023-09-01)
Pełnomocnictwa i  głosowanie korespondencyjne
 Głosowanie korespondencyjne
UWAGA! Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu będzie dotyczyć również głosowania korespondencyjnego w referendum – nie ma potrzeby dokonywania dodatkowego zgłoszenia.
Kto może głosować korespondencyjnie?
Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:
 • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.
UWAGA! Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:
 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich.
Głosować korespondencyjne nie mogą także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).
Kiedy i gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 2 października 2023 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, czyli do 13 października 2023 r.
Zgłoszenie, może być dokonane:
 • ustnie – do protokołu;
 • na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – od dnia 1 września 2023 r.;
 • telefonicznie wyłącznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie,
ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30,
numer tel.: 34 324 42 24
Co powinno zawierać zgłoszenie?
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
Wyborca niepełnosprawny do zgłoszenia dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Może również zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
Co zawiera pakiet wyborczy i jak będzie doręczony?
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pakiet wyborczy najpóźniej 6 dnia przed dniem wyborów. Pakiet będzie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dnia przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.
W skład pakietu wyborczego wchodzą:
 1. koperta zwrotna;
 2. karty do głosowania;
 3. koperta na karty do głosowania;
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 5. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;
 6. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
Odbiór/wysyłka kopert zwrotnych (z głosami)
Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
 1. dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
 2. przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;
 3. trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.
Głosowanie przez pełnomocnika
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu będzie dotyczyć również referendum, a akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony w związku z wyborami do Sejmu i Senatu będzie obowiązywał również w ramach referendum – nie ma potrzeby składania dodatkowego wniosku i sporządzania dodatkowego aktu pełnomocnictwa.
Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?
Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:
 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.
Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach mogą również wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.
UWAGA! Głosować za pośrednictwem pełnomocnika nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:
 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich,
 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • głosującego korespondencyjnie.
Kto może być pełnomocnikiem?
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.
UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:
 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • kandydat na posła albo senatora.
UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Co powinien zawierać wniosek?
Wniosek powinien zawierać:
 • nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, 
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał w dniu wyborów ukończonych 60 lat).
Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.
Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.
Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w Referacie Spraw Społeczno – Obywatelskich, Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek od 8:00 do 17:00, środa od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00, w terminie do 6 października 2023 r.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – od dnia 1 września 2023 r.
UWAGA! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Sam dokument (akt pełnomocnictwa) jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Gminy Poczesna i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika.
Gdzie udziela się pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed Wójtem Gminy Poczesna.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu w którym przebywa (wyłącznie na terenie Gminy Poczesna).
Czy można cofnąć pełnomocnictwo?
Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Wójtowi Gminy Poczesna lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 
 
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-24 10:23:08
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-24 10:23:08
 
Ostatnio modyfikowałAgata Adamus
Data ostatniej modyfikacji2023-09-01 09:17:39
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Kalendarz wyborczy (dod. 2023-08-24)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-24 10:20:11
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-24 10:20:11
Akty prawne (ost. zm. 2023-08-24)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-24 10:10:57
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-24 10:10:57
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-08-24 10:19:51
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Referendum (ost. zm. 2023-08-24)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-24 10:05:33
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-24 10:05:33
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-08-24 10:09:32
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (dod. 2023-08-23)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-23 09:34:52
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-23 09:34:52
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (ost. zm. 2023-08-23)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-23 09:29:02
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-23 09:29:02
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-08-23 09:34:05
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Kandydat na członka OKW (ost. zm. 2023-08-23)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-23 09:04:08
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-23 09:04:08
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-08-23 09:07:33
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dod. 2023-08-23)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-08-23 08:59:32
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-08-23 08:59:32
POSTANOWIENIE NR 41/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Poczesna do stanu faktycznego (dod. 2023-05-04)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-05-04 09:38:45
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-05-04 09:38:45
POSTANOWIENIE NR 20/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE I z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Poczesna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (dod. 2023-05-04)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-05-04 09:37:15
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-05-04 09:37:15
Rejestr zmian
Wytworzył informację:mgr inż. Adam Szołtys
Za treść odpowiada:mgr inż. Adam Szołtys
Data wytworzenia informacji:2023-05-04 09:28:16
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-05-04 09:28:16
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-08-24 09:55:58
historia modyfikacjiukryj modyfikacje