Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Rok 2020

dane sortowane według daty dodania
UCHWAŁA Nr 130/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dod. 2020-05-05)

UCHWAŁA Nr 130/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR 126/XV/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia

130.pdf
2020-05-05 (1,08MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-05-05 14:47:41
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-05-05 14:47:41
UCHWAŁA Nr 129/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok (dod. 2020-05-05)

UCHWAŁA Nr 129/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok

129.pdf
2020-05-05 (0,36MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-05-05 14:47:08
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-05-05 14:47:08
UCHWAŁA Nr 128/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029 (dod. 2020-05-05)

UCHWAŁA Nr 128/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Poczesna na l

128 podpisana.pdf
2020-05-05 (0,98MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-05-05 14:45:34
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-05-05 14:45:34
UCHWAŁA Nr 127/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2019 rok (dod. 2020-05-05)

UCHWAŁA Nr 127/XVI/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowi

127.pdf
2020-05-05 (1,39MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-05-05 14:44:12
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-05-05 14:44:12
UCHWAŁA Nr 126/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 126/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko

126.pdf
2020-03-06 (1,05MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:44:07
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:44:07
UCHWAŁA Nr 125/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 125/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia u

125.pdf
2020-03-06 (0,10MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:43:17
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:43:17
UCHWAŁA Nr 124/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 124/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

124.pdf
2020-03-06 (0,10MB)

UCHWAŁA Nr 124/XV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

124.pdf
2020-03-06 (0,10MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:42:30
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:42:30
UCHWAŁA Nr 123/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok Na (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 123/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok Na

123.pdf
2020-03-06 (0,47MB)

UCHWAŁA Nr 123/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020rok Na

123.pdf
2020-03-06 (0,47MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:41:15
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:41:15
UCHWAŁA Nr 122/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Poczesna na lata 2020-2029 (ost. zm. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 122/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawieWieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Poczesna na lata

122.pdf
2020-03-06 (1,06MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:36:32
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:36:32
 
Ostatnio modyfikowałWioletta Przybylska
Data ostatniej modyfikacji2020-03-06 12:40:19
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
UCHWAŁA Nr 121/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 121/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanal

121.pdf
2020-03-06 (0,10MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:35:00
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:35:00
UCHWAŁA Nr 120/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; Działania 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałania 9.2.4.Rozwój usług społecznychwsparcie działań wynikających z LSR obejmujacych obszary wiejskie i rybackie. (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 120/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Poczesna do realizacji projektu pa

120.pdf
2020-03-06 (0,10MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:34:25
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:34:25
UCHWAŁA Nr 119/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poczesna" na 2020r (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 119/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania b

119.pdf
2020-03-06 (0,18MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:33:49
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:33:49
UCHWAŁA Nr 118/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Poczesna (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 118/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych

118.pdf
2020-03-06 (0,09MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:33:12
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:33:12
UCHWAŁA Nr 117/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 117/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej

117.pdf
2020-03-06 (0,18MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:32:26
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:32:26
UCHWAŁA Nr 116/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 116/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Poczesnej poprzez utworzenie dodatk

116.pdf
2020-03-06 (0,09MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:31:34
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:31:34
UCHWAŁA Nr 115/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkolnym 2019/2020 (dod. 2020-03-06)

UCHWAŁA Nr 115/XIV/20 RADY GMINY POCZESNA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poczesna w roku szkoln

115.pdf
2020-03-06 (0,17MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-03-06 12:30:21
 
Wprowadził do BIP:Wioletta Przybylska
Data udostępnienia w BIP:2020-03-06 12:30:21