Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJ�?
Zdjęcia z Gminy Poczesna Herb Gminy Poczesna
Logo BIP Gminy Poczesna

 

Projekty

Dostępne podkategorie:
Wszystkie projekty uchwał mieszcza się >> Czytaj Dalej
dane sortowane według daty dodania
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (ost. zm. 2023-09-07)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-09-07 11:42:25
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2023-09-07 11:42:25
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2023-09-07 11:52:25
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej (dod. 2023-03-10)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2023-03-10 13:06:44
 
Wprowadził do BIP:Anna Jończyk
Data udostępnienia w BIP:2023-03-10 13:06:44
PROJEKT z dnia 2021r Zatwierdzony przez UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA z dnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej (dod. 2021-10-08)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2021-10-08 14:38:15
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2021-10-08 14:38:15
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dnia.... w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej (dod. 2021-09-24)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2021-09-24 11:38:56
 
Wprowadził do BIP:Anna
Data udostępnienia w BIP:2021-09-24 11:38:56
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dnia .... w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (dod. 2020-10-09)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-10-09 13:21:52
 
Wprowadził do BIP:Anna
Data udostępnienia w BIP:2020-10-09 13:21:52
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dnia.... w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej (dod. 2020-10-09)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-10-09 13:20:37
 
Wprowadził do BIP:Anna
Data udostępnienia w BIP:2020-10-09 13:20:37
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dnia..... w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (dod. 2020-10-09)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-10-09 13:18:27
 
Wprowadził do BIP:Anna
Data udostępnienia w BIP:2020-10-09 13:18:27
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (dod. 2020-02-07)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-02-07 09:30:41
 
Wprowadził do BIP:Agnieszka Chabinowska
Data udostępnienia w BIP:2020-02-07 09:30:41
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna. (dod. 2020-02-07)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-02-07 09:28:02
 
Wprowadził do BIP:Agnieszka Chabinowska
Data udostępnienia w BIP:2020-02-07 09:28:02
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadpów. (dod. 2020-02-07)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2020-02-07 09:22:44
 
Wprowadził do BIP:Agnieszka Chabinowska
Data udostępnienia w BIP:2020-02-07 09:22:44
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2019 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy studni wierconych z budżetu Gminy Poczesna na 2019 rok. (dod. 2019-10-01)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2019-10-01 08:25:34
 
Wprowadził do BIP:Agnieszka Chabinowska
Data udostępnienia w BIP:2019-10-01 08:25:34
Uchwała Rady Gminy Poczesna z dn. ........ 2019 r. w sprawie zmiany cuhwały Nr 65/X/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dod. 2019-06-11)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2019-06-11 09:54:27
 
Wprowadził do BIP:Anna
Data udostępnienia w BIP:2019-06-11 09:54:27
UCHWAŁA NR Rady Gminy Poczesna z dnia ……………………2017r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. (projekt) (dod. 2017-10-11)

UCHWAŁA NR Rady Gminy Poczesna z dnia ……………………2017r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi ora

Projekt Uchwału Rady Gminy w sprawie programu współpracy na 2018.pdf
2017-10-11 (0,10MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2017-10-11 14:31:42
 
Wprowadził do BIP:Renata Kubanek
Data udostępnienia w BIP:2017-10-11 14:31:42
UCHWAŁA .................... Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym (dod. 2016-01-22)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-22 08:49:46
 
Wprowadził do BIP:Magda Caban
Data udostępnienia w BIP:2016-01-22 08:49:46
U C H W A Ł A NR ……………… R a d y G m i n y P o c z e s n a z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok. (dod. 2016-01-21)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-21 09:34:55
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2016-01-21 09:34:55
Uchwała Nr ………. Rady Gminy Poczesna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu (dod. 2016-01-21)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-21 09:33:59
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2016-01-21 09:33:59
UCHWAŁA Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna (ost. zm. 2016-01-21)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-20 14:34:23
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2016-01-20 14:34:23
 
Ostatnio modyfikowałJacek Dziębor
Data ostatniej modyfikacji2016-01-21 09:35:56
historia modyfikacjiukryj modyfikacje
UCHWAŁA Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B (dod. 2016-01-20)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-20 14:32:39
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2016-01-20 14:32:39
Uchwała nr ................... Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej (dod. 2016-01-20)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2016-01-20 14:30:21
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2016-01-20 14:30:21
Uchwała nr................... Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (dod. 2015-12-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-12-16 09:25:21
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-12-16 09:25:21
Uchwała nr .................... Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok. (dod. 2015-12-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-12-16 09:23:57
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-12-16 09:23:57
Uchwała nr............... Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dod. 2015-12-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-12-16 09:22:17
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-12-16 09:22:17
Uchwała nr Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2015 r. w sprawie: opłaty targowe (dod. 2015-11-20)

UCHWAŁA NR RADY GMINY POCZESNA z dnia .................... 2015 r. w sprawie: opłaty targowe

UCHWAŁA NR RADY GMINY POCZESNA z dnia .................... 2015 r. w sprawie: opłaty targowe
2015-11-20 (0,10MB)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-11-20 11:26:09
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-11-20 11:26:15
UCHWAŁA Nr Rady Gminy Poczesna z dnia .................... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (dod. 2015-11-20)

UCHWAŁA Nr RADY GMINY POCZESNA z dnia .................... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA Nr RADY GMINY POCZESNA z dnia .................... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015-11-20 (0,22MB)
Załącznik
2015-11-20 (0,11MB)

Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-11-20 11:21:55
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-11-20 11:22:01
Projekt Uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (dod. 2015-10-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-10-16 13:14:57
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-10-16 13:15:40
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. (dod. 2015-10-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-10-16 11:05:49
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-10-16 11:05:53
Projekt Uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna (dod. 2015-10-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-10-16 11:04:11
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-10-16 11:04:15
Projekt Uchwały Rady Gminy Poczesna zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015-2030 (dod. 2015-10-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-10-16 11:02:53
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-10-16 11:02:58
Projekt Uchwały Rady Gminy Poczesna zmieniający uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2015 rok (dod. 2015-10-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-10-16 11:01:33
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-10-16 11:01:38
Projekt Uchwały Rady Gminy Poczesna zmieniający uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2015 (dod. 2015-10-16)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-10-16 11:00:10
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-10-16 11:00:16
Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy (dod. 2015-09-07)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-09-07 10:02:50
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-09-07 10:03:06
Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na wezwanie Haliny Trynda do usunięcia naruszenia prawa (dod. 2015-09-07)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-09-07 10:01:02
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-09-07 10:01:33
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015–2030 (dod. 2015-08-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 10:51:58
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 10:52:43
Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2015 rok. (dod. 2015-08-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 10:50:42
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 10:51:15
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu. (dod. 2015-08-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 09:14:19
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 09:14:53
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa X obejmująca sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna (dod. 2015-08-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 09:13:04
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 09:13:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna (dod. 2015-08-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 09:11:24
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 09:11:45
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B (dod. 2015-08-26)
Rejestr zmian
Wytworzył informację:Urząd Gminy Poczesna
Za treść odpowiada:Urząd Gminy Poczesna
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 09:08:10
 
Wprowadził do BIP:Jacek Dziębor
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 09:09:59
Rejestr zmian
Wytworzył informację:mgr inż. Adam Szołtys
Za treść odpowiada:mgr inż. Adam Szołtys
Data wytworzenia informacji:2015-08-26 08:53:54
 
Wprowadził do BIP:mgr inż. Adam Szołtys
Data udostępnienia w BIP:2015-08-26 08:53:54
 
Ostatnio modyfikowałmgr inż. Adam Szołtys
Data ostatniej modyfikacji2018-03-12 08:41:54
historia modyfikacjiukryj modyfikacje